Toernooien

Voor al uw vragen over toernooien en aanstelingen van wedstrijdfunctionarissen, binnen de Regio ZuidWest kun u terecht bij:

Gert-Jan van der Lee via toernooizuidwest@badminton.nl.

Alle toernooien die door (of namens)  de RCW, of door de verenigingen van de Regio Zuid West worden georganiseerd, vallen onder het Toernooireglement.

ALGEMEEN

In de Regio Zuid-West worden verschillende toernooien georganiseerd.
De Regionale kampioenschappen voor Senioren en Junioren worden door BC De Ritte Spijkenisse georganiseerd, onder auspiciën van de RCW ZuidWest.
De Regionale Team Kampioenschappen worden door de RCW Zuid-West georganiseerd.

Toernooien die door lidverenigingen van Badminton Nederland worden georganiseerd in de regio ZuidWest, moeten door de RCW worden goedgekeurd.
Voor onderlinge (club) toernooien is geen toestemming van het RCW vereist.
Er dient echter wel een maand van tevoren een mededeling te worden gedaan aan de RCW Zuid-West indien er (bonds)leden van meer dan één vereniging deelnemen.
De RCW is bevoegd deze toernooien te verbieden indien andere badmintonbelangen hierdoor kunnen worden geschaad.

Toernooien dienen ieder jaar in de periode van half december t/m half februari te worden aangemeld via het speciale aanmeldformulier (klik op Evenement toevoegen).

Er wordt gecontroleerd op diverse criteria, waaronder gelijkwaardige toernooien op dezelfde datum in de regio.
Na goedkeuring door de RCW Zuid-West zal de LCW (Landelijke Commissie Wedstrijdzaken) de uiteindelijke beslissing nemen of een toernooi goed- of afgekeurd wordt.

Door de RCW Zuid-West kan een referee aan een toernooi worden toegewezen.

Nadat toernooien zijn goedgekeurd moeten de AF's ter goedkeuring naar de RCW worden verzonden.
Bij toernooien met een referee dienen de AF's voorgelegd te worden aan de toegewezen referee.

Klik op deze regel
om naar de toernooien-pagina van www.badminton.nl te gaan.
Via deze pagina is ook de evenementenkalender te vinden.

Zuid-West