Vacature Competitieleider RegioCompetitie

12/02/12

Badminton Nederland behoort met circa 55.000 leden tot de grotere sportbonden van Nederland. De bond ontplooit diverse activiteiten op landelijk en regionaal niveau. Hierin zijn zowel vrijwilligers als beroepskrachten werkzaam. Tezamen vormen ze de werkorganisatie. Het bondsbureau in Nieuwegein verleent ondersteuning.

Regio Zuid-West organiseert per jaar meerdere competities in voor- en najaar zoals de regiocompetitie, mannen en vrouwencompetities en jeugdcompetitie. Voor de leiding van de regiocompetitie, die in het najaar plaatsvindt zoekt de Regio op korte termijn een of meerdere
 
                    REGIO COMPETITIE LEIDER(S) (M/V)
 
Doel van de functie
Het zelfstandig onder leiding van de voorzitter van de Regio Commissie Wedstrijdzaken (RCW) coördineren van de activiteiten m.b.t. de organisatie van (een onderdeel van) de regiocompetitie tijdens de loop van de competitie en de afronding na afloop van de competitie.
 
Plaats in de organisatie
De Regio Competitie leider is een zelfstandige functie die formeel verantwoording aflegt aan de voorzitter van de RCW Zuid-West.
 
Werkzaamheden

 • Het met behulp van competitiesoftware van Badminton Nederland organiseren van het onder zijn verantwoording vallend onderdeel van de regiocompetitie van Zuid-West.
 • Het uitvoeren van alle daarbij behorende controles op juistheid van invoer door de verenigingen.
 • Het onderhouden van alle voor het uitoefenen van zijn functie noodzakelijke contacten met de competitie spelende verenigingen in Regio Zuid-West.
 • Het corrigeren van uitslagen en standen indien bij controle blijkt dat niet conform reglementen gehandeld is bij de uitvoering van zaken m.b.t. een gespeelde competitie wedstrijd.
 • Het afhandelen van verzoeken m.b.t. spelen op afwijkende data en tijdstippen t.o.v. het geplande programma.
 • Het aanleveren van nieuws, uitslagen en standen m.b.t. de onder zijn verantwoordelijkheid vallende regiocompetitie, onder meer op de regionale pagina van de website van Badminton Nederland.
 
Wekelijkse werkzaamheden

In de periode waarin de competitie plaatsvindt (september tot en met januari) worden de volgende wekelijkse handelingen uitgevoerd:
 • Verplaatsen wedstrijden
 • Uitslagen controleren
 • Opleggen eventuele boetes + administratiekosten
 • Opmerkingen wedstrijdformulier bekijken en afhandelen
 • Controleren op invallers
 • Mail afhandelen
 • Doorgeven boetes en administratiekosten aan bondsbureau.
Bovenstaande handelingen kosten ongeveer 10 uur per week voor de gehele regiocompetitie. Indien een deel ervan wordt uitgevoerd, zullen dat minder uren bedragen.
 
Voorwaarden
De functie Regio Competitie Leider is een vrijwilligersfunctie. Derhalve wordt geen salaris toegekend. Wel bestaat de mogelijkheid om onkosten te vergoeden. Hiervoor geldt de regeling onkosten vrijwilligers. Aangezien Badminton Nederland digitaal communiceert is het bezit van een computer en aansluiting op internet een voorwaarde. Een mailadres wordt door Badminton Nederland geleverd.
 
Inlichtingen bij
Kandidaten voor de functie kunnen inlichtingen vragen bij RCW-voorzitter André Gelauf, rcw_zuidwest@badminton.nl.

Zuid-West