Intentie tot fusie badmintonclub Flair en Zigo

27/06/16

Donderdag 16 juni jl. stemden voorzitters Frans Veraart van BC Flair en Linda Roest van BC ZIGO in met een intentieverklaring tot fusie in de Limeshal, de ‘thuisbasis’ van beide clubs. Een bijzonder moment voor beide middelgrote verenigingen, die al 46 jaar naast elkaar bestaan in Alphen a/d Rijn. Een fusiecommissie, bestaande uit leden van beide badmintonclubs, onderzoekt alle aspecten betreffende een fusie.

Fusiecommissie

‘Tijdens de Algemene Ledenvergadering vorig jaar hebben de leden toestemming gegeven om te onderzoeken wat een fusie voor beide clubs zou betekenen. Een fusiecommissie is opgericht waarin leden van beide verenigingen samenwerken aan de opzet van een eventuele nieuwe vereniging,’ legt Roest uit. ‘De fusiecommissie gaat alle aspecten bestuderen en komt dan met voorstellen die het beste passen bij wat de beide besturen voor ogen hebben. Dat betekent juridische en bestuurlijke aanpassingen, maar het betekent vooral luisteren naar de leden tijdens dit proces,’ vult Veraart aan.

Tijdspad

‘We verwachten dit kalenderjaar de structuur gereed te hebben. De fusiecommissie zal beide besturen adviseren over het beste moment om een nieuwe structuur in te voeren,’ aldus Veraart. ‘Uiteindelijk zal tijdens een Algemene Ledenvergadering door de leden gestemd moeten worden of ze wel of niet akkoord gaan met een fusie. We willen dit niet overhaast doen, maar op het moment dat de tijd daar rijp voor is en alles volledig is uitgedacht en afgestemd. ’ zegt Roest.

Veranderingen

Veraart: ‘Eén van de veranderingen voor de leden zal een andere naam voor de vereniging zijn. Maar ook meer speelmogelijkheden wat betreft tijden en tegenstanders.’ ‘Achter de schermen werkt de fusiecommissie aan een nieuwe opzet. Op sommige vlakken verschillen we zeker van elkaar, maar we werken nu ook al veel samen. Bijvoorbeeld bij de inkoop van materialen en door gezamenlijk te trainen,’ vertelt Roest. Tot slot merkt Veraart op: ‘Beide verenigingen en besturen zijn steeds meer naar elkaar toe gegroeid door deze samenwerkingen. Wij realiseren ons beiden dat een grote vereniging meer mogelijkheden biedt voor de badmintonsport in Alphen aan den Rijn.’