Hans Hartwijk overleden

13/09/16

Het droevige nieuws heeft ons bereikt, dat Hans Hartwijk, oud-voorzitter van district Zuid Holland, later Regio ZuidWest is overleden.

Hans heeft zich altijd enorm ingezet voor de Badmintonsport.
Begonnen als jeugd competitieleider en afgevaardigde.
Gevolgd als voorzitter DCW, later na het vertrek van Jos Nouwt als zijn opvolger als voorzitter van het district tot aan het veranderingstraject, waar Hans geen voorstander van was.

Ook heeft hij jaren de districtskampioenschappen georganiseerd.

Na de doorvoering van de Regio's is de actieve deelname op bestuurlijk vlak gestopt, mede door lichamelijk ongemak.

Zuid West is hem zeer erkentelijk en wensen zijn vrouw en vier kinderen veel sterkte met het verlies.