Aak

Badminton Nederland
Amsterdamse Akkommodatie Kommissie

De laatste affiches zijn opgehangen in de sporthal Laan van Spartaan. De laatste competitie-zondag is gespeeld en voor de AAK is het dan ook vrijwel definitief over.
De bijeenkomst met de betrokken verenigingen is geweest en de AAK heeft daar in ieder geval een redelijk goed gevoel aan overgehouden.
Standpunten zijn toegelicht, enige toezeggingen gedaan m.b.t. het oplossen van de laatste "probleempjes" (coördinatie woensdagavond sporthal de Pijp) en de competitiezondagen voor bonds- en regioteams.
Badmintonvereniging Amsterdam had reeds eerder al eens aangegeven het "thuisgevoel" in de Laan van Spartaan te missen en bij gesprekken met de gemeente Amsterdam (DMO - alhoewel in het kader van gemeentelijke reorganisatie deze naam gewijzigd is of zal verdwijnen) over de ontwikkelingen bleek - verrassend - dat er mogelijkheden zijn om ook in sportcentrum de Pijp ruimte vrij te maken voor de thuiswedstrijden.
En daarmee kan ook het laatste deel van de "taak" AAK vevallen en kan de sporthal Laan van Spartaan 's morgens en/of 's middags gedurende de competitieweken of een deel daarvan als thuisbasis voor Slotermeer gelden (wellicht met 1 team van UVO-Spirit als gast) maar met deze oplossing voor thuisspelende teams/verenigingen is de noodzaak voor en bestaansrecht van de AAK echt voorbij.

Verwacht geen memoires (zucht van opluchting ?) geen terugblik. Het is mooi geweest. Hoogstens overheerst een licht gevoel van teleurstelling. Teleurstelling dat er zoveel negatief verschil is tussen het moment (noodzaak) van de instelling van de AAK 45 jaar geleden en de situatie anno 2017. Al vele jaren rust en continuiteit bij de huur van sporthallen in Amsterdam en de ver- en indeling beschikbare zaalruimte. Prima ! De in de loop van de jaren toegepaste reorganisaties binnen de Nederlandese Badminton Bond (Badminton Nederland) districten en regio's hebben echter naar mijn mening Badminton Nederland verder weggezet dan ooit. Er is meer individualisme dan ooit. Bij een aantal verenigingen - zoals ik er nu tegen aan kijk - is het meer dan ooit: eerst wij en dan de rest.
Samenwerking, communicatie, overleg, contacten .................... ver weg.
De wil om te bouwen is er waarschijnlijk wel maar de aanpak, de samenwerking - niet alleen binnen een vereniging maar - veelal zeer onderschat - juist naar buiten en met anderen is vrijwel weg. Uiteraard zijn de eigen en interne zaken zéér belangrijk, maar iets verder kijken, weten waar gezamenlijke prioriteiten liggen, kan helpen. Smartfone, websites, prima media maar nooit alleen de basis. Het is echter nooit te laat en een stap enige jaren terug zou beslist geen slechte stap zijn.

Zijn het dan alleen maar negatieve gedachten en geluiden ? Beslist niet. Er zijn gelukkig nog steeds activiteiten die plaatsvinden. Ik vind het nog steeds bijzonder om de werkzaamheden te volgen rond de competities in de regio. Het weekend van de kampioenswedstrijden mag nooit losgelaten worden !! Al jaren bestaan de clubkampioenschappen - in de latere jaren omgezet naar Open-Team-Kampioenschappen. De opstapcompetitie - heel belangrijk !
En zonder iemand van alle medewerkers/functionarissen binnen de regio ook maar iets te kort te willen doen wil ik toch op dit moment mijn bijzondere dank overbrengen aan Wiepk Harkema, Nils van Hoegee, John Jonk en Jan Scheffer, voor al hun werkzaamheden voor competitie en toernooien. Respect !!

We hebben nog een paar maanden te gaan en zullen daar waar mogelijk ook de laatste begeleiding in de ontwikkelingen niet nalaten. Maar dan is het echt mooi geweest.

Mede namens Rob Vierveijzer (secr. AAK) dank voor de samenwerking en wellicht tot ziens ergens in een sporthal.

Jan van Tiel                                                                      Uithoorn  29 januari 2017

 

AAK - gegevens gebruik sporthallen 2016-2017


De (rest)gegevens voor het seizoen 2016/2017

Laatste speelavond vrijdag 12 mei 2017

Sporthallen gesloten en/of niet beschikbaar

zondag       16 april 2017            1e Paasdag
maandag    17 april 2017            2e Paasdag
donderdag  27 april 2017            Koningsdag

Vakantie (Sporthallen open/beschikbaar)

Voorjaarsvakantie  25/02/2017  t/m    5/03/2017
Meivakantie            22/04/2017  t/m  30/04/2017

Uithoorn 29 januari 2017