Toekomstvisie badminton

Geef badminton een boost!


Na het informeren van de verenigingen bij de regiovergaderingen en de afgevaardigden tijdens de Jaarvergadering op 28 juni zaten de voorzitters van de werkgroepen en bestuurslid Karin van der Valk 9 juli bij elkaar om te praten over de verdere stappen. De wens is duidelijk: een positieve wending geven aan de badmintonsport in Nederland. Geef badminton een boost! En daar gaan de plannen van de werkgroepen Klantgerichtheid, Producten & Services en Marketing en Communicatie aan bijdragen. De voorzitters Bram Reudink, Paul van Veen en Remco Hol zullen in de komende periode in nauw overleg met elkaar en met de input uit o.a. het ledenonderzoek tot een gezamenlijk plan komen waarmee Badminton Nederland, verenigingen en vrijwilligers aan de slag kunnen.

Kijk voor het hele verhaal op badminton.nl.