SBL

Stichting badminton Promotie Limburg (SBL)


Doel van de stichting is :

Het creëren van randvoorwaarden voor de badmintonsport in Limburg, met als uiteindelijke doel een verhoging van het badmintonniveau in het algemeen en meer specifiek van de individuele sporter.

Een taak die hieruit voortkomt, is het opzetten van trainingen in de regio’s (er zijn drie regio’s: zuid, (initiatief Victoria),  midden (initiatief Roosterse BC) en  noord (initiatief Olympia’56). Deze trainingen zijn bedoeld als extra stimulans voor de betere jeugdspelers van alle clubs in de betreffende regio.

De regio’s zuid en midden trainen momenteel samen. De verhoging van het niveau in de breedte, moet uiteindelijk leiden naar een verhoging van het niveau aan de top. Dit moet in eerste instantie blijken, doordat spelers doorstromen naar het Talenten Centrum (TC) in Geldrop.

Daarnaast moeten er een aantal flankerende activiteiten opgezet worden:

toernooibezoek: afhankelijk van leeftijd en niveau
gezamenlijke trainingen: voor selecties van de drie regio’s
opleiding voor beginnende/jonge trainers: opleiding voor nog jonge competitie spelende spelers in samenwerking met de NBB
deskundigheidsbevordering: via train-de-trainer-sessies, bijscholingen etc.
breedtetraining: SBL trainers gaan trainingen verzorgen bij verenigingen in de 3 regio’s
Alle activiteiten worden in principe kostendekkend georganiseerd. Daarom wordt bij elke activiteit evt. vermeld hoe hoog de kosten zijn.

Klik hier voor meer informatie.