Inschrijving Nationaal Jeugdtoernooi CNK Almere gesloten!

08/01/16

Met nu 165 deelnemers en 337 partijen zit het toernooi vol. Ingeval iemand nog mee wil doen kan er een mail gestuurd worden naar het toernooisecretariaat, in enkele onderdelen is nl. nog plaats.

Klik hier:
om rechtstreeks naar de toernooipagina te gaan;