Aanmeldingsformulieren Slotdag Bilthoven

12/04/17

De aanmeldingsformulieren voor de Slotdag Recreanten Competitie zijn verstuurd naar de verenigingssecretariaten en naar de competitieleiders van de recreantencompetitie.

De slotdag vindt plaats op zaterdag 3 juni 2017 in de Kees Boekesporthal te Bilthoven. Op deze dag zullen tevens de prijzen voor de kampioenen in de verschillende poules van de NJC 2016 en VJC 2017 uitgereikt dan wel meegegeven worden.

Echter, uit kostenbesparende overwegingen zijn we afgestapt van de "handdoeken" en zijn we overgestapt naar teambekers, zoals dit ook gebruikelijk is voor de reguliere competitie.

De organisatie van de slotdag is in handen van Ruben Offermans, Frans Treur e.a.

We hopen natuurlijk weer veel deelnemers te mogen verwelkomen.

Regioteam Centrum

Bijlage: klik hiervoor het aanmeldingsformulier.