Breedtetrainingen

Wat zijn breedtetrainingen

Dit zijn trainingen voor de jeugd georganiseerd door de Regio Commissie Trainingen, welke naast de trainingen die door de verenigingen zelf voor hun leden worden gehouden , worden georganiseerd. Deze trainingen worden op niveau van de spelers gegeven. Breedtetraining niveau A voor beginnende spelers, niveau B voor de gevorderde spelers, niveau regiotraining voor de zeer gevorderde spelers.

Wat is het doel van de breedtetrainingen

Het doel is de jeugdspelers van elk niveau binnen de regio Noord de mogelijkheid te bieden zich verder te ontwikkelen binnen hun sport.

Voor wie zijn de breedtetrainingen

Zoals de naam al aangeeft zijn deze trainingen op de jeugd in de breedte gericht. Dit houdt in dat elke jeugdspeler tussen de 8 en 18 jaar aan deze trainingen kan deelnemen. De jeugdspeler hoeft geen talent te zijn of een bijzondere aanleg te hebben maar moet wel gemotiveerd zijn en inzet tonen.

Waar moet de speler voor de breedtetraining A aan voldoen

 
• De speler moet de belangrijkste spelregels kennen

• De speler moet kunnen serveren

• De speler moet een dropshot kunnen slaan

• De speler moet gemotiveerd zijn om zich volop in te zetten, “er voor te gaan”

• De speler moet deelnemen aan een competitie of de intentie hebben dit te gaan doen.

• Indien mogelijk aan enkele DPC toernooien meedoen (vanaf 2e jaar verplicht).
 

Hoe wordt er geselecteerd?

Binnen de Regio Commissie Trainingen wordt er met een kleurenschema gewerkt.
Aan elke kleur hangt een bepaalde vaardigheid en aan de hand hiervan wordt er bepaald of je in een hogere trainingsgroep komt.

Wat zijn Breedtetrainingen B

Voor deze trainingen kan een speler zich niet opgeven, hiervoor wordt een speler geselecteerd of uitgenodigd en op basis van het kleurenschema wordt bepaald tot welke trainingsgroep je wordt toegelaten.

  • Van deze spelers wordt verwacht dat ze aan minimaal 3 DPC toernooien meedoen
  • Tevens dient de speler aan de RJK mee te doen.

Wat zijn de Regiotrainingen.

Om aan deze trainingen te kunnen deelnemen dient een speler minimaal op het niveau van de top (U19 jeugd-) 1e klasse van de regio Noord te spelen .
Tevens is er geen maximum leeftijdsgrens aan gebonden.

  • Van deze spelers wordt verwacht dat ze aan de RSK en indien mogelijk aan de RJK meedoen.
  • Tevens dienen ze aan een aantal Cat 4 en Cat 6 toernooien mee te doen
  • De RCT kledingpakketten zijn voor de deelnemers aan de regiotraining verplicht

Uit hoeveel trainingen bestaat de breedtetraining

Er worden 32 trainingen á 2 uur gegeven in de periode september t/m mei. In overleg met de RCT zijn minimaal 16 trainingen mogelijk. Dit is afhankelijk van de locatie, het aantal deelnemers en de beschikbaarheid van zaal en trainers.

Hoe groot zijn de trainingsgroepen

Het aantal deelnemers per groep kan afhankelijk van het aantal aanmeldingen variëren tussen de 12 en 16 kinderen. De trainingen gaan pas van start bij het minimum aantal van 12 deelnemers.

Door wie worden de trainingen gegeven

De trainingen worden verzorgt door gecertificeerde en ervaren trainers. Afhankelijk van de grootte van de trainingsgroep(en) kunnen er meer trainers en/of assistenten worden aangesteld.

Waar worden breedte / regiotrainingen gegeven

  • Er wordt breedtetraining A en B gegeven in Meppel en in Heerenveen en indien er belangstelling is op diverse locaties in de Regio Noord.
  • Regiotrainingen worden in Heerenveen en in Meppel gegeven

Waar kunnen spelers zich opgeven voor de breedtetraining en de regiotrainingen op één van deze locaties?

Voor alle locaties kunnen de verenigingen hun spelers opgeven bij Peter Krips, coördinator regio- en breedtetrainingen Regio Noord, e-mail: rct_noord@badminton.nl
Spelers kunnen natuurlijk ook zichzelf opgeven of dit door hun ouders laten doen.
Voor de breedtetraining A kan men zich opgeven, voor de breedtetraining B en de Regiotrainingen worden spelers zoals vermeld geselecteerd.
Indien noodzakelijk zal er voorafgaand aan de trainingen een selectiedag worden gehouden.
NB : Spelers kunnen ook direct al worden opgegeven voor de trainingen van een lopend of komend seizoen. Het aanmeldingsformulier hiervoor kunt u opvragen via bovenstaand e-mailadres

Wat zijn de kosten voor deelname aan de breedtetrainingen?

De kosten van de trainingen zijn afhankelijk van het aantal trainingen dat zal worden gegeven en is tevens afhankelijk van het niveau van de training .

Waar kunnen verenigingen, ouders en spelers terecht voor meer informatie

  • Voor vragen en opmerkingen kan men terecht bij Peter Krips, coördinator regio- en breedtetrainingen RCT, tel.nr.: 06-52251372, algemene e-mail: rct_noord@badminton.nl.
  • Ook verenigingen die graag samen met ons dergelijke trainingen willen opzetten kunnen hier terecht.

Kijk ook eens op    

voor het laatste nieuws en foto's van de breedtetrainingen.

Klik hier voor het trainingsmodel volgens Badminton Nederland en de variant daarop in onze regio.